AUTORIJSCHOOL LETABA2 TO DRIVE link naar (
www.2todrive.nl) voor meer informatie.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje.

2 TO Drive houdt in dat je per 1 november 2011 mag starten met autolessen als je 16,5 jaar bent.

Vanaf 16 jaar kan je al je theoriecertificaat halen en vanaf je 17e jaar mag je examen doen voor het autorijbewijs met restricties.

Je theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig en heb je nodig bij een eventuele tussentijdse toets of je praktijkexamen. Het is aan te raden zo snel mogelijk je theoriecertificaat te halen.

Via het
CBR kan je je online aanmelden voor het examen.

Na het behalen van het rijbewijs mag je alleen rijden onder begeleiding van een coach. Hierbij geldt dat er minimaal 1 coach en maximaal 5 coaches mogen worden aangewezen.

Welke 'eisen' worden er gesteld aan een coach?
Mag iedereen zomaar begeleiden?

Een coach:
- moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
- moet minimaal 27 jaar oud zijn;
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
- moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW checkt of jouw coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet.


Vanaf de datum dat jij je rijbewijs hebt gehaald, ben je zes jaar lang een beginnende bestuurder. In die periode kun je strafpunten krijgen voor verkeersovertredingen en geldt de lagere alcohollimiet van 0,2 promille.
Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, wordt automatisch een beginnend bestuurder. Bepaalde verkeersovertredingen worden geregistreerd bij het Openbaar Ministerie. Wie binnen 5 jaar drie zware overtredingen op zijn of haar naam krijgt, wordt

geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs.